Vi kan mer, vi vil mer og vi klarer mer.

Coastal Hotels mission statement er: ”Vi skal 100% bygge og drive de beste hoteller innen vårt segment, på de beste stedene og med de beste folkene”.

Vårt enkle, men effektive mission statement understrekervår sterke ambisjon om profesjonalitet i alle ledd, fra research via realisering til daglig drift. Vårt hovedord er ”best”. Ikke bare best når det gjelder, men best ”hele tiden”. Det er derfor vi fokuserer vår satsing.

Vårt mission statement understreker også vår overbevisning om at research og planlegging er alfa og omega for et suksessrikt hotell.  Hovedordet som viser dette er ”skal”, og det er et ord vi ikke tar lett på. Når vi sier vi skal noe, da mener vi det. Og valget av dette ordet forpikter oss til grundig planlegging. Når vi sier ”100%” er dette med på å styrke vår ambisjon.

Våre partnere og investorer stoler på oss, og denne tilliten er 100%.

Vårekjerneverdier er: ”Kunnskap, Fokus, Eksklusivitet, Skikkelighet”.

  • Kunnskap: Vi legger utrolig vekt på research og planlegging, og på å knytte til oss de fagpersoner/menneser som best kan disse tingene. Dette er vår forpliktelse overfor verdien ”kunnskap”.
  • Fokus: Vi skal ikke være alt for alle, men mye for noen. Vi skal ikke la oss avlede av detaljer somikke betyr noe, men fokusere på den veien vi selv har valgt å gå. Dette er vår forpliktelse overfor verdien ”Fokus”.
  • Eksklusivitet: Coastal Hotels skal levere noen av de mest eksklusive hotellopplevelser i Norge, opplevelser som kan sammenliknes med internasjonale konkurrenter og hotellaktører. Vi skal ikke være billigst, vi skal være best. Dette er vår forpliktelse til verdien ”eksklusivitet”.

Skikkelighet: Coastal Hotels skal gjennomføre alle sine prosjekter enten det handler om planlegging eller daglig drift,eller generell forretningsvirksomhet med den ”skikkeligehten” som vi forbinder med det beste fra Norge. Vi skal gjøre alt vi gjør skikkelig. Dette innebærer også en 100% fokus på kvalitet i alle ledd. Dette er vår forpliktelse til verdien ”sikkelig”.